Staff

Chairperson
Pochun
Winnie
Everywhere
Joe
TP Chung
Taihsiang Ho
Program
TengLin Yu
Andy
JunWei Song
Jordan
Kir Chou
Shirley
Lance
jimmyyeh
Kuan
Connie
JennyChu
啟軒
Justin
Derick
Jaihua
Yider
Kazan
James
Baron
kunxian
定容
Lois
petertc
Cicilia
TingYi
PyCast
Benson
JoJo
subird
Kir
Heidi
愛德華橙
Fish
Leila
Carol
Tumi
Anan
Weifan
Development (web)
Josix
Matt Wang
furecool
Gin
Sivan
Winnie
Yucheng
David Lu
Erik
Tim
Kazan
Sean
Ben
Dawn
Ian
Development (data)
Henry
David Jr
Shirley
LY
Angus
Kuan
CHWan
Albert
Development (infra)
Josix
LY
Sean
Ben
Tim
Venue
Fish
Ray
Derek
阿嘉
Alison
Lzt
Mark
Juihsiang
Huei Lin
Jaihua
Matthew
Lucas
Jenny
Shirley
9ukei
Luke
TN Lee
sunfish
Yoyo
JunWei Song
EJ
Melissa
Evita
Joe
Kalvin
Angus
Yider
鈺馨
Marketing - Sponsorship
Kevin
Crystal
Adrian
Kazan
JoJo
Enzo
Allen
建桐
Phoebe
Karen
Riven
Emma
Jonathan
Aiden
Raymond
Marketing - Planning
Tumi
Wei
Gobby
Marketing - Public Relations
鈺馨
tai
TN Lee
JennyChu
Leila
Fish
阿球
Wei
Registration
David Lu
Derick
Leila
Li-Ying
弘哲
Yucheng
Kuan
Ben
阿嘉
Luke
Connie
GTB
Liam
Recruitment
Leila
David Lu
Design
Andy
zoey
Andy_cheif
Carol Cho
Ben aka 本本
家宜
Joanne
JY
UI/UX
Anan
Chris
MotoMo
Nancy
Kim Chiu 詩芸
Zoie
Angela
Finance
Rock
Leila
Photography
Andy
ZHEN
Ricky
Rong
月太
橋毅
Deimos
小光
Review Committee
游騰林
Chun Yu Tseng
Kir Chou
Liang-Bo Wang
Sammy Fung
Tim Hsu
Wei Lin
Yu-Hsun Lee
Yuan Chao
阿哲
Cheng-Lung Sung
Zong-han Xie
candy02058912
Shuhsi Lin
黃坤賢
郭學聰
Maurice Ling
Stanley Huang
sosorry
Jian-Ming Huang
Kuo-tung Kao
劉純睿
Taihsiang Ho
Po-Chun Lu
Keith Yang
Max Lai
PeterWolf
Ing Wei Tang
柯維然
Winnie
Jordan
Louie Lu
廖偉涵
Kilik Kuo
petertc
Yu-Chen Shu
JunWei Song